Медицински кабинети и специалисти

натиснете върху раздел за да се покаже неговото съдържание

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Петьо Йорданов

дерматовенеролог
/КВБ/

052/692179

114

08:00-12:00

НЗОК

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Сияна Овчарова

Вътрешни болести

052/692060

100

08:00-12:00

НЗОК

Д-р Анна Димитрова

Вътрешни болести

052/692023

216

08:00-12:00

НЗОК

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Галини Христов

Нервни болести

052/692021

106

09:30-15:00

НЗОК /
платен за доплер

Д-р Татяна Точева

Нервни болести

052/692100

203

08:00-14:00

НЗОК

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Стоян Стоянов

УНГ

052/692175

116

08:00-12:00

НЗОК

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Веска Тодорова

Очни болести

052/692178

222

08:00:12:00

НЗОК

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Даниела Велева

физиотерапия и рехабилитация

052/692376

партер

08:00-12:00
/събота и неделя/

платен

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Деян Александров

Урология

052/692183

109

16:00-18:00

НЗОК

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Георги Попов

Хирургия

052/692046

118

08:00:12:00

НЗОК

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Юлия Стефанова

Образна диагностика

052/692183

ОД

14:00-18:00

НЗОК

Д-р Георги Иванов

Образна диагностика

052/692183

ОД

14:00-18:00

НЗОК

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Виолина Калудова

Клинична микробиология

052/692044

Ет.3

08:00-12:00

/събота и неделя/

НЗОК