Клинична микробиология

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Виолина Калудова

Клинична микробиология

052/692044

Ет.3

08:00-12:00

/събота и неделя/

НЗОК