За контакт АМЦ СМП Транспортен медицински център ЕООД Варна

гр. Варна 9000, пл. “Славейков” 1
Регистратура – (052) 609 682
Тел.: / Фaкс: (052) 609 682
E-mail: tmc.varna@gmail.com

д-р Галини Христов
Управител

Тодорка Петкова
Гл. счетоводител
 

Снимка на момче с болнична престилка