Специалисти работещи в АМЦ СМП “Транспортен медицински център" ЕООД

Лекар

Специалност

Сертификати

Работно време

Вид прием

Д-р Петьо Йорданов

дерматовенеролог /КВБ/

 

08:00-12:00

НЗОК

Д-р Сияна Овчарова

Вътрешни болести

 

08:00-12:00

НЗОК

Д-р Пламен Маджаров

АГ

 

10:00-12:00

НЗОК

Д-р Галини Христов

Нервни болести

Доплерова сонография.

09:30-15:00

НЗОК /
платен за доплер

Д-р Татяна Точева

Нервни болести

Електромиография

08:00-14:00

НЗОК

Д-р Стоян Стоянов

УНГ

 

08:00-12:00

НЗОК

Д-р Веска Тодорова

Очни болести

 

08:00:12:00

НЗОК

Д-р Деян Александров

Урология

Ултразвукова диагностика на коремни органи и пикочен мехур; Ендоскопско лечение на заболяванията на горния уринален тракт; Ендоскопско лечение на заболяванията на долния уринален тракт; Трансуретрално лечение на заболяванията на долния уринален тракт; Ендоскопска диагностика на пикочо-половата система

16:00-18:00

НЗОК

Д-р Георги Попов

Хирургия

лапароскопска хирургия, лапароскопска микроинвазивна хирургия, спешна неврохирургия и езофагогастроскопия.

 

08:00:12:00

НЗОК

Д-р Димитрина Гандозова

физиотерапоия и рехабилитация

 

09:00-11:00

 

НЗОК

Д-р Виолина Калудова

Клинична микробиология

сертификати от национална система за външен контрол на качеството

08:00-12:00

/събота и неделя/

НЗОК

Д-р Костадинка Крумова

Психиатрия

 

 09:00-13:00

вторник сряда и четвъртък

НЗОК

Д-р Георги Иванов

Образна диагностика

ехография, ехография на млечна жлеза, венозна урография

“Нови аспекти в лечението на онкологични заболявания”

“Модерно лечение на инфекции на дихателните пътища. Лечение на ХОББ. Пневмонии, причинени от атипични причинители”

“Лечение и превнция на захарния диабет и неговите сърдечно- съдови усложнения”

“Първична и вторична профилактика на сърдечно – съдови заболявания”.

14:00-18:00

НЗОК