Видове медицински дейности

Медицинският център осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ след сключване на договор с НЗОК за минимален пакет специализирана медицинска помощ, изхождайки от наличното техническо и медицинско оборудване и обзавеждане на центъра и от квалификацията на специалистите в него.

Медицинският център оказва специализирана извънболнична медицинска помощ на здравноосигурени лица, на които е издадено направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение от общопрактикуващ лекар или от специалист.

Центърът осъществява специфичните медицински дейности:

1. Експертна оценка за годност при изпълнение на професионалните задължения по видове транспорт и в системата на съобщенията, корабостроене, кораборемонт и договорните предприятия;

2. Първични и периодични медицински прегледи, по специфични нормативи за работещите в различните видове транспорт, както и договорните предприятия;

3. Наблюдение на хронично болни и рисково застрашени групи работещи в сферата на транспорта, съобщенията, договорните предприятия и фирми;

4. 24 часова медицинска помощ на всички моряци от корабите на БМФ по системата "Радио Медикъл Адвайс" до всяка точка на земното кълбо;

5. Превантивен медицински контрол и организиране на профилактични мероприатия с цел предпазване от вредности на работещите в сферата на транспорта, съобщенията, договорните предприятия и фирми;

6. ТОЛЕК- Транспортна областна лекарска експертна комисия;

7. Психолаборатория за извършване на психологическа експертиза за професионална годност;

8. 24 часово дежурство с предоставяне на спешна медицинска помощ чрез радиовръзка и 24 часова медицинска консултация за оказване на помощ при сигнали за бедствия и аварии на море;

9. Обслужване на пациенти от чужбина