Електронно досие

Снимка на млад мъж с лекарска престилка