Ковид зона

Транспортен медицински център ЕООД е сформирало   екипи за преглед и изследване на пациенти със съмнение за КОВИД-19, както и за лечение на пациенти с потвърден КОВИД-19,  с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването:

- осигурява обслужване на своите пациенти в КОВИД зоната всеки делничен де от 7:00ч. до 15:00ч.

-лечебното заведение обслужва, както пациенти, насочени с „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3), така и самонасочили се пациенти;

-Прегледите на  един пациент са до два  в рамките на 10 календарни дни, от датата на доказване на заболяването.

-При необходимост и по преценка на лекуващия лекар при прегледа  на пациента се назначават с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) следните изследвания: ПКК, CRP, ALAT, креатинин, фибриноген; рентгенография на гръден кош и бял дроб; микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка.

-При необходимост лекуващият лекар може да назначи лекарствени продукти за домашно лечение, показани за състоянието на пациента, при условие че същите са посочени в позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ.

Уважаеми посетители, в момента не е налична информация в този раздел.