Физиотерапия

Лекар

Специалност

Телефон

No кабинет

Работно време

Вид прием

Д-р Даниела Велева

физиотерапия и рехабилитация

052/692376

партер

08:00-12:00
/събота и неделя/

платен