Управление

АМЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД се ръководи от Управител, назначен от Управителя на МБАЛ Варна съобразно Кодекса на труда. Управителят управлява МЦ, представлява го пред трети лица и се разпорежда с финансовите и средства.