Контингент

МЦ СМП “Транспортен Медицински Център” ЕООД извършва специфични медицински дейности насочени към служителите във всички видове транспорт – ЖП, пътен, воден и въздушен. Обслужвания контингент възлиза на 14 900 души за 2008 г. от Източна, Североизточна и Югоизточна България (най-многоброен контингент в сравнение със сродните болници в Пловдив и София) Той може да се разпредели най-общо на специфичен и външен за системата на Министерството на транспорта.