Капацитет

АМЦ СМП “ТРАНСПОРТЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД се осъществява от 12 лекари с призната специалност, съответстваща на профила на специализирания кабинет, 7 полувисш медицински персонал по следните специалности:

 • Дерматология 1

 • Вътрешни болести 2

 • Неврология 2

 • Оториноларингология 1

 • Офталмология 1

 • Физиотерапия

 • Урология 1

 • Хирургия 1

 • Рентгенология 2

 • Клинична микробиологя 1

Освен лекарите работят и следните специалисти

 • Химик 1

 • Психолог 1

 • МЦ разполага с Клинична микробиология и образна диагностика,

Обслужвания специфичен контингент (от сферата на транспорта) преобладава и възлиза на приблизително 19 250 работещи. Центъра ползва по наем от МБАЛ Варна ЕООД ново обзавеждане на кабинетите и скъпоструваща медицинска апаратура.