Електронно досие за пациенти

В своя нов Интернет сайт Транспортен МЦ Варна предоставя възможност на своите пациенти за достъп до електронно досие.

Пациентите ще могат да получават информация за своите резултати он лайн.

Осъществяването на достъпа е с високо ниво на сигурност и при неправилно въвеждане на данни за оторизация, потребител може да бъде блокиран.

Ако Вие сте пациент на медицинския център, блокиран от сайта, то можете да се обърнете към нас за да проверим случая и възстановим Вашия достъп.